Αγγλικά ανώμαλα ρήματα
Super HP

ανώμαλα ρήματα

Αγγλικά ανώμαλα ρήματα

   
   


ομαλά ρήματα

σύζευξη ομαλά ρήματα (EN)