Αυτή η ιστοσελίδα χρησιμοποιεί για την παροχή υπηρεσιών, την εξατομίκευση των διαφημίσεων, και τα μπισκότα ανάλυση της κυκλοφορίας του. Με τη χρήση αυτής της ιστοσελίδας συμφωνείτε. περισσότερες πληροφορίες

LEARNIV.com  >  gr  >  Αγγλικά ανώμαλα ρήματα  >  behear


αοριστος:

behear

απαρέμφατο

behear

αόριστος χρόνος

beheard

μετοχή

beheard

   
   


Προέρχεται από το ρήμα:

απαρέμφατο

αόριστος χρόνος

μετοχή

hear

[hɪə]

heard

[hɜːd]

heard

[hɜːd]
ανώμαλα ρήματα