Learniv
▷ αοριστος FOREREAD | Learniv.com
Learniv.com  >  gr  >  Αγγλικά ανώμαλα ρήματα  >  foreread


αοριστος foreread

απαρέμφατο

foreread

αόριστος χρόνος

foreread

μετοχή

foreread

forereaden ** Αυτή η μορφή είναι παρωχημένα ή που χρησιμοποιείται σε ειδικές περιπτώσεις ή ορισμένες διαλέκτους
Προέρχεται από το ρήμα:

απαρέμφατο

αόριστος χρόνος

μετοχή

read

[riːd]

read

[red]

read
readen

[red]
[riːdn]
ανώμαλα ρήματα