Learniv
▷ αοριστος FORSWINK ** | Learniv.com
Learniv.com  >  gr  >  Αγγλικά ανώμαλα ρήματα  >  forswink


αοριστος forswink **

απαρέμφατο

forswink **

αόριστος χρόνος

forswank

forswonk

μετοχή

forswunk

forswunken** αυτό το ρήμα (σε όλες τις μορφές) είναι ξεπερασμένο ή να χρησιμοποιούνται μόνο σε ορισμένες διαλέκτους και ειδικές περιπτώσεις
Προέρχεται από το ρήμα:

απαρέμφατο

αόριστος χρόνος

μετοχή

swank
swonk
swinkt
swinked

swunk
swunken
swonken
swinkt
swinked
ανώμαλα ρήματα