Learniv
▷ αοριστος INTAKE | Learniv.com
Learniv.com  >  gr  >  Αγγλικά ανώμαλα ρήματα  >  intake


αοριστος intake

απαρέμφατο

intake

αόριστος χρόνος

intook

intaked *

μετοχή

intaken* Αυτή η μορφή είναι παρωχημένα ή που χρησιμοποιείται σε ειδικές περιπτώσεις ή ορισμένες διαλέκτους
Προέρχεται από το ρήμα:

απαρέμφατο

αόριστος χρόνος

μετοχή

take

[teɪk]

took
taked

[tʊk]
[teɪkəd]

taken

[ˈteɪkən]
ανώμαλα ρήματα