Αυτή η ιστοσελίδα χρησιμοποιεί για την παροχή υπηρεσιών, την εξατομίκευση των διαφημίσεων, και τα μπισκότα ανάλυση της κυκλοφορίας του. Με τη χρήση αυτής της ιστοσελίδας συμφωνείτε. περισσότερες πληροφορίες

LEARNIV.com  >  gr  >  Αγγλικά ανώμαλα ρήματα  >  intercut


αοριστος:

intercut

απαρέμφατο

intercut

αόριστος χρόνος

intercut

μετοχή

intercut

   
   


Προέρχεται από το ρήμα:

απαρέμφατο

αόριστος χρόνος

μετοχή

cut

[kʌt]

cut

[kʌt]

cut

[kʌt]
ανώμαλα ρήματα