Αυτή η ιστοσελίδα χρησιμοποιεί για την παροχή υπηρεσιών, την εξατομίκευση των διαφημίσεων, και τα μπισκότα ανάλυση της κυκλοφορίας του. Με τη χρήση αυτής της ιστοσελίδας συμφωνείτε. περισσότερες πληροφορίες

LEARNIV.com  >  gr  >  Αγγλικά ανώμαλα ρήματα  >  leap


Τελευταία φορά που η παράτυπη ρήμα:

leap

μετάφραση: πηδώ

απαρέμφατο

leap

[li:p]

αόριστος χρόνος

leaped

leapt

lept *

[li:pt]
[lept]
[lept]
[ləʊp]

μετοχή

leaped

leapt

lopen *

[li:pt]
[lept]
[ləʊpn]


* Αυτή η μορφή είναι παρωχημένα ή που χρησιμοποιείται σε ειδικές περιπτώσεις ή ορισμένες διαλέκτους
* Αυτή η μορφή είναι παρωχημένα ή που χρησιμοποιείται σε ειδικές περιπτώσεις ή ορισμένες διαλέκτους


Σχετικά ανώμαλα ρήματα:

απαρέμφατο

αόριστος χρόνος

μετοχή

beleaped
beleapt
belept
belope

beleaped
beleapt
belopen

forthleaped
forthleapt
forthlept
forthlope

forthleaped
forthleapt
forthlopen

outleaped
outleapt
outlept
outlope

outleaped
outleapt
outlopen

overleaped
overleapt
overlept
overlope

overleaped
overleapt
overlopen


σύζευξη ανώμαλα ρήματα [leap]

Παρόν
(Present)

I
leap 
you
leap 
he/she/it
leaps 
we
leap 
you
leap 
they
leap 

Ενεστώτας διαρκείας
(Present continuous)

I
am leaping 
you
are leaping 
he/she/it
is leaping 
we
are leaping 
you
are leaping 
they
are leaping 

Αόριστος
(Simple past)

I
leapt; leaped 
you
leapt; leaped 
he/she/it
leapt; leaped 
we
leapt; leaped 
you
leapt; leaped 
they
leapt; leaped 

Παρατατικός
(Past continuous)

I
was leaping 
you
were leaping 
he/she/it
was leaping 
we
were leaping 
you
were leaping 
they
were leaping 

Παρακείμενος
(Present perfect)

I
have leapt; leaped 
you
have leapt; leaped 
he/she/it
has leapt; leaped 
we
have leapt; leaped 
you
have leapt; leaped 
they
have leapt; leaped 

Παρόν τέλεια συνεχή
(Present perfect continuous)

I
have been leaping 
you
have been leaping 
he/she/it
has been leaping 
we
have been leaping 
you
have been leaping 
they
have been leaping 

Υπερσυντέλικος
(Past perfect)

I
had leapt; leaped 
you
had leapt; leaped 
he/she/it
had leapt; leaped 
we
had leapt; leaped 
you
had leapt; leaped 
they
had leapt; leaped 

Υπερσυντέλικος Διαρκείας
(Past perfect continuous)

I
had been leaping 
you
had been leaping 
he/she/it
had been leaping 
we
had been leaping 
you
had been leaping 
they
had been leaping 

Μελλοντικός
(Future)

I
will leap 
you
will leap 
he/she/it
will leap 
we
will leap 
you
will leap 
they
will leap 

Μελλοντικές συνεχή
(Future continuous)

I
will be leaping 
you
will be leaping 
he/she/it
will be leaping 
we
will be leaping 
you
will be leaping 
they
will be leaping 

Συντελεσμενος μελλοντας
(Future perfect)

I
will have leapt; leaped 
you
will have leapt; leaped 
he/she/it
will have leapt; leaped 
we
will have leapt; leaped 
you
will have leapt; leaped 
they
will have leapt; leaped 

Μέλλον τέλεια συνεχή
(Future perfect continuous)

I
will have been leaping 
you
will have been leaping 
he/she/it
will have been leaping 
we
will have been leaping 
you
will have been leaping 
they
will have been leaping 

Υποθετικός
(Conditional)
ανώμαλα ρήματα [leap]

Υπό όρους του παρόντος
(Conditional present)

I
would leap 
you
would leap 
he/she/it
would leap 
we
would leap 
you
would leap 
they
would leap 

Υπό όρους του παρόντος προοδευτική
(Conditional present progressive)

I
would be leaping 
you
would be leaping 
he/she/it
would be leaping 
we
would be leaping 
you
would be leaping 
they
would be leaping 

Υπό όρους τέλεια
(Conditional perfect)

I
would have leapt; leaped 
you
would have leapt; leaped 
he/she/it
would have leapt; leaped 
we
would have leapt; leaped 
you
would have leapt; leaped 
they
would have leapt; leaped 

Υπό όρους τελειοποιήσει προοδευτική
(Conditional perfect progressive)

I
would have been leaping 
you
would have been leaping 
he/she/it
would have been leaping 
we
would have been leaping 
you
would have been leaping 
they
would have been leaping 

Subjunktiv
(Subjunktiv)
ανώμαλα ρήματα [leap]

Παρόν υποτακτική
(Present subjunctive)

I
leap 
you
leap 
he/she/it
leap 
we
leap 
you
leap 
they
leap 

παρελθόν υποτακτική
(Past subjunctive)

I
leapt; leaped 
you
leapt; leaped 
he/she/it
leapt; leaped 
we
leapt; leaped 
you
leapt; leaped 
they
leapt; leaped 

Παρελθόν τέλεια υποτακτική
(Past perfect subjunctive)

I
had leapt; leaped 
you
had leapt; leaped 
he/she/it
had leapt; leaped 
we
had leapt; leaped 
you
had leapt; leaped 
they
had leapt; leaped 

Imperativ
(Imperativ)
ανώμαλα ρήματα [leap]

Imperativ
(Imperativ)

I
leap 
you
Let´s leap 
he/she/it
leap 
we
 
you
 
they
 

Μετοχή
(Participle)
ανώμαλα ρήματα [leap]

Ενεστώτα
(Present participle)

I
leaping 
you
 
he/she/it
 
we
 
you
 
they
 

Μετοχή
(Past participle)

I
leapt; leaped 
you
 
he/she/it
 
we
 
you
 
they
 

φραστικός ρήματα
(Phrasal verbs)
ανώμαλα ρήματα [leap]

leap about

leap around

leap at

leap out

leap upανώμαλα ρήματα