Αυτή η ιστοσελίδα χρησιμοποιεί για την παροχή υπηρεσιών, την εξατομίκευση των διαφημίσεων, και τα μπισκότα ανάλυση της κυκλοφορίας του. Με τη χρήση αυτής της ιστοσελίδας συμφωνείτε. περισσότερες πληροφορίες

LEARNIV.com  >  gr  >  Αγγλικά ανώμαλα ρήματα  >  misfit


αοριστος:

misfit

απαρέμφατο

misfit

αόριστος χρόνος

misfitted

misfit

μετοχή

misfitted

misfit

   
   


Προέρχεται από το ρήμα:

απαρέμφατο

αόριστος χρόνος

μετοχή

fit

[fɪt]

fitted
fit

[ˈfɪtɪd]
[fɪt]

fitted
fit

[ˈfɪtɪd]
[fɪt]
ανώμαλα ρήματα