Αυτή η ιστοσελίδα χρησιμοποιεί για την παροχή υπηρεσιών, την εξατομίκευση των διαφημίσεων, και τα μπισκότα ανάλυση της κυκλοφορίας του. Με τη χρήση αυτής της ιστοσελίδας συμφωνείτε. περισσότερες πληροφορίες

LEARNIV.com  >  gr  >  Αγγλικά ανώμαλα ρήματα  >  naysay


αοριστος:

naysay **

απαρέμφατο

naysay **

αόριστος χρόνος

naysaid

μετοχή

naysaid** αυτό το ρήμα (σε όλες τις μορφές) είναι ξεπερασμένο ή να χρησιμοποιούνται μόνο σε ορισμένες διαλέκτους και ειδικές περιπτώσεις


   
   


Προέρχεται από το ρήμα:

απαρέμφατο

αόριστος χρόνος

μετοχή

say

[seɪ]

said

[sed]

said

[sed]
ανώμαλα ρήματα