Αυτή η ιστοσελίδα χρησιμοποιεί για την παροχή υπηρεσιών, την εξατομίκευση των διαφημίσεων, και τα μπισκότα ανάλυση της κυκλοφορίας του. Με τη χρήση αυτής της ιστοσελίδας συμφωνείτε. περισσότερες πληροφορίες

LEARNIV.com  >  gr  >  Αγγλικά ανώμαλα ρήματα  >  overblow


αοριστος:

overblow

απαρέμφατο

overblow

αόριστος χρόνος

overblew

μετοχή

overblown

   
   


Προέρχεται από το ρήμα:

απαρέμφατο

αόριστος χρόνος

μετοχή

blow

[bləʊ]

blew

[bluː]

blown

[bləʊn]
ανώμαλα ρήματα