Learniv
▷ αοριστος OVERDO / OVERDOES | Learniv.com
Learniv.com  >  gr  >  Αγγλικά ανώμαλα ρήματα  >  overdo / overdoes


αοριστος overdo
overdoes

C1 μετάφραση: παρακάνω, παραξηλώνω

απαρέμφατο

overdo

overdoesΠροέρχεται από το ρήμα:

απαρέμφατο

αόριστος χρόνος

μετοχή

do
does

[du:]
[dʌz]

did

[dɪd]

done

[dʌn]


σύζευξη ανώμαλα ρήματα [overdo / overdoes]

Σύζευξη είναι η δημιουργία παραγόμενες μορφές του ρήματος μιας από κύρια μέρη της από καμπής (αλλοίωση της μορφής σύμφωνα με τους κανόνες της γραμματικής). Για παράδειγμα, το ρήμα «θραύση» μπορεί να συζευχθεί με σχηματισμό οι λέξεις σπάσει, τα διαλείμματα, έσπασε, σπασμένα και το σπάσιμο.

Ο όρος σύζευξη εφαρμόζεται μόνο στο καμπής των ρημάτων, και όχι από άλλα μέρη του λόγου (καμπής των ουσιαστικών και των επιθέτων που είναι γνωστό ως κλίση). Επίσης είναι συχνά περιορίζεται σε υποδηλώνει το σχηματισμό των πεπερασμένων μορφών ενός ρήματος - αυτές μπορεί να αναφέρεται ως συζυγείς μορφές, σε αντίθεση με μη-πεπερασμένο μορφές, όπως το απαρέμφατο ή γερούνδιο, οι οποίες τείνουν να μην να σημανθούν για τα περισσότερα από τα γραμματικών κατηγοριών.

σύζευξη είναι επίσης το παραδοσιακό όνομα για μια ομάδα ρήματα που μοιράζονται ένα παρόμοιο μοτίβο σύζευξης σε μια συγκεκριμένη γλώσσα (μια τάξη ρήμα). Ένα ρήμα που δεν ακολουθεί όλες τις βασικές μοτίβα σύζευξη της γλώσσας λέγεται ότι είναι ένα ακανόνιστη ρήμα .

  ...   ... περισσότερες πληροφορίες

Παρόν

I
overdo 
you
overdo 
he/she/it
overdoes 
we
overdo 
you
overdo 
they
overdo 

Ενεστώτας διαρκείας

I
am overdoing 
you
are overdoing 
he/she/it
is overdoing 
we
are overdoing 
you
are overdoing 
they
are overdoing 

αόριστος χρόνος

I
overdid 
you
overdid 
he/she/it
overdid 
we
overdid 
you
overdid 
they
overdid 

Παρατατικός

I
was overdoing 
you
were overdoing 
he/she/it
was overdoing 
we
were overdoing 
you
were overdoing 
they
were overdoing 

Παρακείμενος

I
have overdone 
you
have overdone 
he/she/it
has overdone 
we
have overdone 
you
have overdone 
they
have overdone 

Παρόν τέλεια συνεχή

I
have been overdoing 
you
have been overdoing 
he/she/it
has been overdoing 
we
have been overdoing 
you
have been overdoing 
they
have been overdoing 

Υπερσυντέλικος

I
had overdone 
you
had overdone 
he/she/it
had overdone 
we
had overdone 
you
had overdone 
they
had overdone 

Υπερσυντέλικος Διαρκείας

I
had been overdoing 
you
had been overdoing 
he/she/it
had been overdoing 
we
had been overdoing 
you
had been overdoing 
they
had been overdoing 

Μελλοντικός

I
will overdo 
you
will overdo 
he/she/it
will overdo 
we
will overdo 
you
will overdo 
they
will overdo 

Μελλοντικές συνεχή

I
will be overdoing 
you
will be overdoing 
he/she/it
will be overdoing 
we
will be overdoing 
you
will be overdoing 
they
will be overdoing 

Συντελεσμενος μελλοντας

I
will have overdone 
you
will have overdone 
he/she/it
will have overdone 
we
will have overdone 
you
will have overdone 
they
will have overdone 

Μέλλον τέλεια συνεχή

I
will have been overdoing 
you
will have been overdoing 
he/she/it
will have been overdoing 
we
will have been overdoing 
you
will have been overdoing 
they
will have been overdoing 

Υποθετικός
(Conditional)
ανώμαλα ρήματα [overdo / overdoes]

Αιτιότητα (που αναφέρεται επίσης ως αιτιώδη συνάφεια ή αιτίας και αποτελέσματος) είναι η επιρροή με την οποία ένα συμβάν, διαδικασία, κατάσταση ή αντικείμενο (α αιτία) συμβάλλει στην παραγωγή ενός άλλου γεγονότος, διαδικασία, κατάσταση ή αντικείμενο (ένα φαινόμενο), όπου η αιτία είναι εν μέρει υπεύθυνη για την επίδραση, και το αποτέλεσμα εξαρτάται εν μέρει από την αιτία. Σε γενικές γραμμές, μια διαδικασία που έχει πολλές αιτίες, οι οποίες είναι επίσης λέγεται ότι είναι παράγοντες αιτιώδης γι 'αυτό, και όλα βρίσκονται στο παρελθόν. Ένα αποτέλεσμα μπορεί με τη σειρά του να είναι μια αιτία ή αιτιώδης παράγοντας για πολλές άλλες επιπτώσεις, οι οποίες βρίσκονται όλες στο μέλλον της.

Το υπό όρους διάθεσης (συντετμημένη cond) είναι μια διάθεση χρησιμοποιείται σε φράσεις υπό όρους να εκφράσει μια πρόταση των οποίων η ισχύς εξαρτάται από κάποια πάθηση, ενδεχομένως αντιπαράδειγμα.

Αγγλικά δεν έχει inflective (μορφολογικά) υπό όρους διάθεση, εκτός όσο και των ρημάτων θα μπορούσε, δύναμη, πρέπει και θα μπορεί σε ορισμένα πλαίσια, να θεωρηθεί ως μορφές όρους της κονσέρβας, μπορεί, πρέπει και θα αντιστοίχως. Αυτό που ονομάζεται την αγγλική υπό όρους διάθεση (ή απλά το υπό όρους) σχηματίζεται περιφραστικά με τη χρήση του τρόπου εκτέλεσης ρήμα κάνατε σε συνδυασμό με το γυμνό απαρέμφατο του ρήματος παρακάτω. (Μερικές φορές θα πρέπει να χρησιμοποιείται στη θέση του θα κάνατε με ένα πρώτο πρόσωπο θέμα -.. Βλέπε πρέπει και θα είναι επίσης οι προαναφερθείσες ρημάτων θα μπορούσε, ίσως και θα πρέπει να μπορεί να αντικαταστήσει κάνατε για να εκφράσουν τα κατάλληλα τροπικότητα πέραν των όρων)

  ...   ... περισσότερες πληροφορίες

Υπό όρους του παρόντος
(Conditional present)

I
would overdo 
you
would overdo 
he/she/it
would overdo 
we
would overdo 
you
would overdo 
they
would overdo 

Υπό όρους του παρόντος προοδευτική
(Conditional present progressive)

I
would be overdoing 
you
would be overdoing 
he/she/it
would be overdoing 
we
would be overdoing 
you
would be overdoing 
they
would be overdoing 

Υπό όρους τέλεια
(Conditional perfect)

I
would have overdone 
you
would have overdone 
he/she/it
would have overdone 
we
would have overdone 
you
would have overdone 
they
would have overdone 

Υπό όρους τελειοποιήσει προοδευτική
(Conditional perfect progressive)

I
would have been overdoing 
you
would have been overdoing 
he/she/it
would have been overdoing 
we
would have been overdoing 
you
would have been overdoing 
they
would have been overdoing 

Subjunktiv
(Subjunktiv)
ανώμαλα ρήματα [overdo / overdoes]

Το υποτακτική είναι μια διάθεση, ένα χαρακτηριστικό του φράση που δηλώνει τη στάση του ομιλητή προς την κατεύθυνση αυτή. Οι υποτακτική ρήματα συνήθως χρησιμοποιείται για να εκφράσει διάφορες καταστάσεις του εξωπραγματικού, όπως: την επιθυμία, συναίσθημα, δυνατότητα, την κρίση, τη γνώμη, την υποχρέωση, ή ενέργεια που δεν έχει ακόμη συμβεί? οι ακριβείς συνθήκες στις οποίες χρησιμοποιούνται ποικίλουν από γλώσσα σε γλώσσα. Η υποτακτική είναι μία από τις διαθέσεις irrealis, που αναφέρονται σε αυτό δεν είναι κατ 'ανάγκη σε πραγματικό. Είναι συχνά σε αντίθεση με την ενδεικτική, μια διάθεση REALIS το οποίο χρησιμοποιείται κυρίως για να δείξει ότι κάτι είναι μια δήλωση του γεγονότος.

Subjunctives συμβαίνουν πιο συχνά, αν και όχι αποκλειστικά, σε υποδεέστερη ρήτρες, ιδιαίτερα εκείνο-ρήτρες. Παραδείγματα της υποτακτική στα αγγλικά βρίσκονται στις φράσεις «Προτείνω να είμαστε προσεκτικοί» και «Είναι σημαντικό ότι μείνει από την πλευρά σας.»

Η υποτακτική διάθεση στην αγγλική γλώσσα είναι ένα είδος ρήτρας που χρησιμοποιούνται σε μερικά πλαίσια που περιγράφουν μη πραγματικές δυνατότητες, π.χ. «Είναι σημαντικό να βρίσκομαι εδώ» και «Είναι ζωτικής σημασίας ότι φτάνουν νωρίς.» Στα αγγλικά, η υποτακτική είναι συντακτική και όχι κλιτική, δεδομένου ότι δεν υπάρχει ειδικά υποτακτική ρήματος. Μάλλον, υποτακτική ρήτρες προσλάβει το γυμνό μορφή του ρήματος που χρησιμοποιείται επίσης σε μια ποικιλία άλλων κατασκευών.

  ...   ... περισσότερες πληροφορίες

Παρόν υποτακτική
(Present subjunctive)

I
overdo 
you
overdo 
he/she/it
overdo 
we
overdo 
you
overdo 
they
overdo 

παρελθόν υποτακτική
(Past subjunctive)

I
overdid 
you
overdid 
he/she/it
overdid 
we
overdid 
you
overdid 
they
overdid 

Παρελθόν τέλεια υποτακτική
(Past perfect subjunctive)

I
had overdone 
you
had overdone 
he/she/it
had overdone 
we
had overdone 
you
had overdone 
they
had overdone 

Imperativ
(Imperativ)
ανώμαλα ρήματα [overdo / overdoes]

Το επιτακτική ανάγκη διάθεσης είναι μια διάθεση που σχηματίζεται μια εντολή ή αίτηση.

Ένα παράδειγμα ενός ρήματος που χρησιμοποιείται στην επιτακτική ανάγκη διάθεσης είναι η αγγλική φράση «Go». Τέτοιου είδους επιταγές συνεπάγονται ένα δεύτερο πρόσωπο που υπόκειται (σας), αλλά ορισμένες άλλες γλώσσες έχουν επίσης πρώτου και του τρίτου προσώπου επιταγές, με την έννοια του «ας (κάνει κάτι)» ή «αφήστε τους (κάνει κάτι)» (τα έντυπα μπορούν να εναλλακτικά να ονομαστεί cohortative και jussive).

  ...   ... περισσότερες πληροφορίες

Imperativ
(Imperativ)

I
overdo 
you
Let´s overdo 
he/she/it
overdo 
we
 
you
 
they
 

Μετοχή
(Participle)
ανώμαλα ρήματα [overdo / overdoes]

Στη γλωσσολογία, a μετοχή (ptcp) είναι μια μορφή nonfinite ρήματος ότι περιλαμβάνει τελειοποιητικός ή continuative γραμματικές πτυχές σε πολυάριθμες χρόνους. Μια μετοχή μπορεί επίσης να λειτουργεί ως επίθετο ή επίρρημα. Για παράδειγμα, σε «βραστή πατάτα», βρασμένο είναι η παθητική μετοχή του βρασμού ρήματος, adjectivally τροποποιώντας την πατάτα ουσιαστικό? σε «έτρεξε μας τραχύς,» τραχύς είναι η παθητική μετοχή του ρήματος κουρέλι, adverbially επιφυλάξεις στη έτρεξε ρήμα.

  ...   ... περισσότερες πληροφορίες

Ενεστώτα
(Present participle)

I
overdoing 
you
 
he/she/it
 
we
 
you
 
they
 

Μετοχή
(Past participle)

I
overdone 
you
 
he/she/it
 
we
 
you
 
they
 ανώμαλα ρήματα