Αυτή η ιστοσελίδα χρησιμοποιεί για την παροχή υπηρεσιών, την εξατομίκευση των διαφημίσεων, και τα μπισκότα ανάλυση της κυκλοφορίας του. Με τη χρήση αυτής της ιστοσελίδας συμφωνείτε. περισσότερες πληροφορίες

LEARNIV.com  >  gr  >  Αγγλικά ανώμαλα ρήματα  >  overstand


αοριστος:

overstand

απαρέμφατο

overstand

αόριστος χρόνος

overstood

μετοχή

overstood

overstanden ** Αυτή η μορφή είναι παρωχημένα ή που χρησιμοποιείται σε ειδικές περιπτώσεις ή ορισμένες διαλέκτους


   
   


Προέρχεται από το ρήμα:

απαρέμφατο

αόριστος χρόνος

μετοχή

stand

[stænd]

stood

[stʊd]

stood
standen

[stʊd stændid]
ανώμαλα ρήματα