Learniv
▷ αοριστος SWINK ** | Learniv.com
Learniv.com  >  gr  >  Αγγλικά ανώμαλα ρήματα  >  swink


αοριστος swink **

απαρέμφατο

swink **

αόριστος χρόνος

swank

swonk

swinkt *

swinked

μετοχή

swunk

swunken

swonken

swinkt *

swinked* Αυτή η μορφή είναι παρωχημένα ή που χρησιμοποιείται σε ειδικές περιπτώσεις ή ορισμένες διαλέκτους
** αυτό το ρήμα (σε όλες τις μορφές) είναι ξεπερασμένο ή να χρησιμοποιούνται μόνο σε ορισμένες διαλέκτους και ειδικές περιπτώσεις
Σχετικά ανώμαλα ρήματα:

απαρέμφατο

αόριστος χρόνος

μετοχή

forswank
forswonk

forswunk
forswunken

toswank

toswunk
toswunken
ανώμαλα ρήματα