LEARNIV.com  >  gr  >  Αγγλικά ανώμαλα ρήματα  >  forshape


αοριστος forshape * *

απαρέμφατο

forshape * *

αόριστος χρόνος

forshaped

forshope *

μετοχή

forshaped

forshapen ** Αυτή η μορφή είναι παρωχημένα ή που χρησιμοποιείται σε ειδικές περιπτώσεις ή ορισμένες διαλέκτους
** αυτό το ρήμα (σε όλες τις μορφές) είναι ξεπερασμένο ή να χρησιμοποιούνται μόνο σε ορισμένες διαλέκτους και ειδικές περιπτώσεις


   
   


Προέρχεται από το ρήμα:

απαρέμφατο

αόριστος χρόνος

μετοχή

shaped
shope

shaped
shapen
ανώμαλα ρήματα