Αυτή η ιστοσελίδα χρησιμοποιεί για την παροχή υπηρεσιών, την εξατομίκευση των διαφημίσεων, και τα μπισκότα ανάλυση της κυκλοφορίας του. Με τη χρήση αυτής της ιστοσελίδας συμφωνείτε. περισσότερες πληροφορίες

LEARNIV.com  >  gr  >  Αγγλικά ανώμαλα ρήματα  >  webcast


αοριστος:

webcast

απαρέμφατο

webcast

αόριστος χρόνος

webcast

μετοχή

webcast

   
   


Προέρχεται από το ρήμα:

απαρέμφατο

αόριστος χρόνος

μετοχή

cast

[kɑːst]

cast

[kɑːst]

cast

[kɑːst]ανώμαλα ρήματα